Tarife

Tarife

Tarifele serviciilor Companiei Apa Brasov S.A. sunt avizate de catre Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice si aprobate de catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara in domeniul apei din judetul Brasov in conformitate cu legislatia in vigoare si contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare.

Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr.241/2006 prevede la Art.30:

"(3) .....utilizatorii sunt obligati sa achite facturile reprezentind contravaloarea serviciului de care au beneficiat, in termenul de scadenta de 15 zile de la data emiterii facturilor.."

(4) Neachitarea facturii in termen de 30 de zile de la data scadentei atrage dupa sine penalitati de intirziere, dupa cum urmeaza:

a) penalitatile sunt egale cu nivelul dobinzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare, stabilite conform reglementarilor legale in vigoare;

b) penalitatile se datoreaza incepind cu prima zi dupa data scadentei;.."

Art. 31 (1) Operatorii au dreptul sa sisteze furnizarea/prestarea serviciului acelor utilizatori care nu isi achita contravaloarea serviciilor furnizate/prestate in cel mult 30 de zile calendaristice de la data expirarii termenului de plata a facturilor, prin debransarea de la retelele publice de distributie a apei ori de la retelele publice de canalizare, si sa solicite recuperarea debitelor in instanta.

 

Tarif servicii furnizare apa potabila

Tariful serviciilor de alimentare cu apa potabila si canalizare-epurare ape uzate, incepand cu 15 octombrie 2018, pe baza avizului nr.605496//24.05.2018, emis de catre ANRSCUP si aprobat de catre Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara in domeniul Apei din judetul Brasov prin Hotararea nr.57/26.09.2018, este urmatorul:

Servicii de furnizare APA POTABILA

 

Tarif

Populatie  LEI/m3 cu TVA inclus Restul consumatorilor  LEI/m3 fara TVA
Poiana Brasov 4,17 5,70
Primaria Tarlungeni - 0,59

Brasov, Rupea, Harman, Sanpetru,Sacele, Ghimbav, Bod, Halchiu, Apata, Prejmer, Hoghiz, Homorod,Codlea, Racos-Mateias

4,17 3,83

Tarif servicii canalizare-epurare ape uzate

Tariful serviciilor de alimentare cu apa potabila si canalizare-epurare ape uzate, incepand cu 15 octombrie 2018, pe baza avizului nr. 605496/24.05.2018, emis de catre ANRSCUP si aprobat de catre Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara in domeniul Apei din judetul Brasov prin Hotararea nr.57/26.09.2018, este urmatorul:

Servicii de canalizare si epurare ape uzate Tarif

Populatie

(LEI/m3 cu TVA inclus)

Restul consumatorilor 

(LEI/m3 fara TVA)

Pentru agentii economici cu surse proprii   3,52
Brasov, Poiana Brasov, Rupea, Harman, Sanpetru, Ghimbav, Halchiu, Sacele, Prejmer, Bod, Codlea 2,88 2,64
Rasnov   1,68

 

Tarif pentru servicii de vidanjari si desfundari canale

Denumire TarifTarif cu TVA inclus
Vidanjare cu autospeciala <2mc 143,95 lei/cursa
Vidanjare cu autospeciala intre 3-7mc 297,50 lei/cursa
Vidanjare cu autospeciala intre 8-12mc 510 lei/cursa
Preluarea-transportul-epurarea apelor uzate menajere vidanjate: incarcare predominant CCOCr, CBO5, MTS, Reziduu uscat la 1050 Celsius  14,40 lei/mc
Preluarea-transportul-epurarea apelor uzate menajere vidanjate: incarcare predominant in S2-, NH4+, NO2-, NO3-, PT  24,95 lei/mc
Desfundare canale nevizitabile cu autospeciala cu jet de apa sub presiune    (*Minim 1 ora, urmatoarele ore facturate din 30 in 30 minute) 316,69 lei/ora

Desfundare manuala canale nevizitabile, cu lungime <20m

95,96 lei/canal
Spalare manuala camin vizitare cu jet de apa sub presiune 47,99 lei/camin
Deplasare autospeciala desfundare canal Brasov 5,71 lei
Deplasare autovidanjoare <2mc 3,57 lei
Deplasare autovidanjoare intre 3-7mc  5,36 lei
Deplasare in alte localitati autocuratitoare canal 5,71 lei

Pentru solicitarile de executare a serviciilor speciale mentionate mai sus in zilele de sarbatori legale, sambata si duminica, tarifele se majoreaza cu 50%.

Tarif detectie conducte apa, detectie pierderi apa, control retele canalizare

Denumire TarifTarif cu TVA inclus
Detectare traseu conducte apă 460,01 lei/cursa
Detectare pierderi apă 575,00 lei/cursa
Control reţele canalizare cu camera TV (pana la 85m lungime) 510,01 lei/cursa
Control reţele canalizare cu camera TV (pentru ceea ce depaseste norma de 85m  lungime) 3,01 lei/m

- Tarifele sunt stabilite cu aplicabilitate pentru raza administrativă Braşov;
- Pentru solicitările din alte localităţi, în afara tarifului de bază se va percepe un tarif suplimentar pentru deplasarea autolaboratorului şi echipajului de 3,10lei/km parcurs, luându-se în calcul distanţa oficială dintre Braşov până în localitatea respectivă (dus-întors);
- Pentru deplasarea în alte localităţi din care echipajul nu se poate întoarce în cursul aceleiaşi zile de lucru se va stabili de comun acord cu beneficiarul cheltuieli suplimentare ce se vor suporta de acesta (cost cazare, diurnă etc.)
- Pentru detectarea reţelelor de apă şi a pierderilor de apă în zone complexe (cum ar fi: platforme industriale, aglomerări de reţele de apă, gaze, electrice, termoficare etc.) care necesită testări complexe şi repetate, de durată, se vor negocia tarife suplimentare faţă de cele de mai sus;
- Tarifele sunt stabilite cu aplicabilitate pentru raza administrativă Braşov;
- La controlul reţelelor de canalizare cu camera TV, norma pentru o cursă (pentru care s-a stabilit tariful propus mai sus) este de 85 m. Pentru verficarea unor canale mai lungi se va percepe în plus un tarif de 3,01 lei/m pentru cea ce depaşeşte 85 m.

Preturile documentatiilor de proiectare realizate in cadrul serviciului tehnic-avizare-proiectare

Nr. crt.Denumirea documentatieiTarif cu TVA inclus
1. Breviar de calcul   40,00 lei
2. Proiect pentru separare consum apa 383,87 lei
3. Proiect pentru bransament apa 383,87 lei
4. Proiect pentru racord canalizare 383,87 lei
5. Proiect pentru bransament la reteaua de apa si de racordare la reteua de canalizare 575,81 lei
6. Proiect pentru extindere sau deviere retea apa/canalizare 2% din valoarea investitiei, dar nu mai putin de 430 lei

Taxe pentru eliberarea de avize tehnice

Denumire AvizTarif cu TVA inclus
Aviz de principiu bransament apa si racord canalizare 218,16 lei
Informare debit incendiu retea publica 218,16 lei
Aviz de principiu suplimentare debit 218,16 lei
Aviz Traseu retele 218,16 lei
Aviz de bransare/separare 218,16 lei
Prelungire valabilitate aviz, fara schimbare de solutie  99,16 lei

Tarife verificare/bransare/rebransare contoare

Pentru clientii Companiei Apa Brasov S.A., in cazul reclamatiilor sau la cerere, se executa verificarea contoarelor in locatia din Str. Crisana nr.3 pe baza unui contract de prestari servicii conform urmatoarelor tarife:

 Diametru contor                                                 

Verificare metrologica (tarif cu TVA inclus)

 Dn 15-25mm 26,78 lei
 Dn 32-40mm 41,65 lei
 Dn 50mm 71,40 lei
 Dn 65-80mm 91,24 lei
 Dn 100-125mm 138,84 lei
Serviciul Contoare Tarif cu TVA inclus
Debransare/rebransare Dn=15-50mm pentru verificare la cerere 74,38 lei
Debransare/rebransare Dn>50mm pentru verificare la cerere 198,34 lei
Taxa deplasare buldoexcavator pentru debransare 99,16 lei/ deplasare

Taxa receptie separare bransament la a 2-a si urmatoarele deplasari

in cazul lucrarilor neconforme

59,50 lei/ deplasare

Taxa resigilare contoare

29,75 lei

Taxa debransare/rebransare in zona pavata - direct din reteaua de apa

852,84 lei

Taxa debransare/rebransare in zona verde - direct din reteaua de apa

723,91 lei

Taxa inchidere-deschidere pentru bransamente Dn=15-40mm

89,25 lei

Taxa inchidere-deschidere pentru bransamente Dn=50-200mm

247,91 lei

Tarif pe baza de deviz pentru debransarea/rebransarea consumatorilor direct din/la reteaua de alimentare cu apa, prin interventie in zone de alt tip decat cele de mai sus; in cazul in care interventia din teren necesita materiale a caror valoare insumata este mai mare decat 50% din valoarea unuia dintre tarifele de mai sus, costul final pentru debransare/rebransare se stabileste pe baza de deviz.

Valoare in lei stabilita pe baza de deviz

Tarife analiza ape uzate

Denumire tarif analize ape uzate

Tarif exprimat în LEI cu TVA inclus

Taxă recoltare pentru analize ape reziduale

55 Lei

Ape reziduale - continut de sulfuri

52 Lei

Ape reziduale - continut de sulfati

70 Lei

Ape reziduale - continut de cloruri

37 Lei

Ape reziduale - detergenti anionactivi biodegradabili

60 Lei

Ape reziduale - continutul de Fier Total

72 Lei

Ape reziduale - continutul de Crom hexavalent

57 Lei

Ape reziduale - continutul de Crom total

94 Lei

Ape reziduale - continutul de Zinc

85 Lei

Ape reziduale - continutul de Nichel

85 Lei

Ape reziduale - PH

25 Lei

Ape reziduale - continutul de Cadmiu

77 Lei

Ape reziduale - continutul de Cupru

85 Lei

Ape reziduale - continutul de Plumb

85 Lei

Ape reziduale - continutul de mangan

90 Lei

Ape reziduale - continutul de cianuri

85 Lei

Ape reziduale - continutul de compusi fenolici

37 Lei

Ape reziduale - continutul de fosfor

36 Lei

Ape reziduale - continutul de azotati

50 Lei

Ape reziduale - continutul de nitriti

37 Lei

Ape reziduale - umidit.subst uscate a pierd la calcinare

38 Lei

Ape reziduale - oxigen dizolvat

39 Lei

Ape reziduale - consum chimic de oxigen

69 Lei

Ape reziduale - consum biochimic de oxigen

75 Lei

Ape reziduale - materii totale in suspensie

47 Lei

Ape reziduale - rezidul filtrabil la 105 grade

50 Lei

Ape reziduale - substante extractibile cu solventi

96 Lei

Ape reziduale - continut de azot amoniacal

43 Lei

Ape reziduale - continutul de azot total

50 Lei

Tarife analiză apă potabilă

Pentru terţi, in baza unei comenzi, Laboratorul Apa Potabila executa analize fizico-chimice şi microbiologice la urmatorii indicatori de calitate:

Denumire analiză

Tarif exprimat în LEI cu TVA inclus

I. Tarife pentru analize de specialitate

1. Determinare conţinut  clor liber

14,88 Lei

2. Determinare conţinut amoniac

29,75 Lei

3. Determinare suma Ca + Mg (duritate)

22,81 Lei

4. Determinare conţinut nitriti

22,81 Lei

5. Determinare conţinut cloruri

27,76 Lei

6. Determinare indice de permanganat

22,81 Lei

7. Determinare conţinut aluminiu

29,75 Lei

8. Determinare conductivitate electrica

 9,91 Lei

9. Determinare pH

 9,91 Lei

10. Determinare turbiditate

 9,91 Lei

11. Determinare Escherichia coli (E.coli)  

24,79 Lei

12. Determinare număr de colonii ce se dezvoltă la 37° C

17,85 Lei

13. Determinare număr de colonii ce se dezvolta la 22° C

17,85 Lei

14. Determinare Bacterii coliforme

23,80 Lei

15. Determinare Enterococi intestinali 

24,79 Lei

16. Pregatire probe 

14,88 Lei

17. Determinare clor total

18,84 Lei

18. Determinare Clostridium Perfringens

46,61 Lei

19. Determinare conţinut nitraţi

34,71 Lei

 

II. Tarif emitere raport de incercare (buletin analize) pentru analizele efectuate

1,99 Lei

 

III. Tarif pentru recoltarea probelor pentru analizele de la pct. I:

În interiorul municipiului Braşov

53,55 Lei

În afara municipiului Braşov, se calculează distanţa oficială dus-întors de la sediul laboratorului la punctul de recoltare 

 1,49 Lei/km

Tarif eliberare acord pentru preluarea si deversarea apelor uzate

Acord pentru preluarea si deversarea apelor uzateTarif cu TVA inclus
pentru un numar de pana la 10 camine 200,31 Lei
pentru un numar cuprins intre 11-20 camine 299,49 Lei
pentru un numar cuprins intre 21-50 camine 399,64 Lei
pentru un numar cuprins intre 51-100 camine 500,79 Lei
pentru un numar mai mare de 100 camine 700,11 Lei