Intrebari frecvente

Intrebari frecvente

Bransament

Ce este bransamentul de apa?

Bransamentul de apa este partea din reteaua de alimentare cu apa, care asigura legatura dintre reteaua publica de distributie si reteaua interioara a unei incinte sau a unei cladiri.

Ce este contorul de bransament?

Contorul de bransament este aparatul de masurare a cantitatii de apa consumata de utilizator, care se monteaza pe bransament intre doua vane-robinet, la limita proprietatii utilizatorului, in caminul de bransament. Contorul este ultima componenta a reţelei publice de distributie fiind utilizat la determinarea cantitatii de apa consumata, in vederea facturarii.

Care este limita de proprietate dintre reţelele patrimoniului public si cel privat?

Delimitarea dintre reţeaua publica de distributie si instalatia interioara a utilizatorului o constituie:

 

  • Caminul de bransament, respectiv contorul de bransament, care este ultima componenta a retelei publice de distributie;
  • Vana de concesie, in cazul in care bransamentul nu este contorizat, iar vana este montata la o distanta de max. 1-2 m de limita de proprietate;
  • Limita de proprietate a imobilului, in cazul in care bransamentul nu este prevazut cu vana de concesie sau daca aceasta este montata la o distanta mai mare de 1-2 m de limita de proprietate, in interiorul proprietatii.

 

Bransamentul pâna la contor, inclusiv caminul de bransament si contorul, apartine reţelei publice de distributie a apei, indiferent de modul de finanţare a realizarii acestuia.

Care sunt drepturile si obligatiile mele legate de contorul de bransament?

Contorul de bransament se întretine de catre Compania Apa Brasov. Dupa ce a fost montat contorul, clientul are obligatia de a proteja aparatul si de a permite accesul reprezentantilor Companiei pentru citire si interventie. Clientului îi este interzis sa intervina în orice fel asupra contorului.

Cine verifica contoarele de bransament?

Contoarele se verifica în Laboratorul Metrologic al Companiei Apa Brasov, care a fost autorizat de catre Biroul Roman de Metrologie Legala. 

Cum se citeste indexul contorului?

Indexul care trebuie citit este reprezentat de cifrele scrise cu culoarea neagra (tamburii contorului). Acestea nu sunt despartite de nicio virgula. Unitatea de masura este metrul cub (m3). Subdiviziunile nu se citesc.

Factura

Cum se emite factura?

Factura se emite lunar in baza preturilor si tarifelor aprobate si a cantitatilor efective determinate sau estimate potrivit prevederilor contractuale.

Pot contesta indexul contorului?

Clientul are dreptul de a contesta indexul contorului inscris pe factura curenta in termen de 10 zile calendaristice de la emiterea acesteia.

De ce tariful apei nu este acelasi în toate localitatile?

Serviciul de alimentare cu apa este un serviciu local. În fiecare localitate, pot interveni factori precum: calitatea surselor de apa utilizate, costuri de exploatare si întretinere, tratamentele necesare de potabilizare a apei, precum si protejare a mediului. Toate aceste aspecte sunt reflectate în tarif.

Care sunt principalele elemente care se regasesc pe factura?

Factura cuprinde elementele de identificare ale fiecarui punct de consum, cantitatile facturate, pretul/tariful aplicat, cantitatea de apa uzata si pluviala.

Pierderi de apa

Cine plateste pierderile din reţeaua publica?

Pierderile din reţeaua publica de apa nu sunt incluse în consum. Aceste pierderi se constituie în consumuri tehnologice. Dumneavoastra achitati doar apa ce trece prin contorul de bransament.

Cum se pot localiza pierderile de apa din instalatia interioara?

Mai întâi, verificati contorul. Daca constatati ca se invarte fara consum inseamna ca aveti o pierdere in instalatia interioara. Verificati etanseitatea îmbinarilor, sudurilor si a ţevilor. De asemenea, verificati sistemul de alimentare a diverselor aparate care folosesc apa (vase de toaleta, masini de spalat …) si robinetele. Pierderile de apa cele mai greu de depistat sunt cele de pe ţevile aflate sub pamânt.

Contracte

Cum procedati pentru încheierea unui contract?

Contractul de furnizare a servicului de apa si de canalizare, constituie actul juridic prin care se reglementeaza raporturile dintre Compania Apa Brasov si utilizator. Întocmirea si depunerea dosarului se face la sediul Companiei, de catre client.

Ce este contractul de vidanjare?

Contractul de vidanjare este un document încheiat între Compania Apa Brasov si utilizator. În baza acestui document, la cererea solicitantului, Compania efectueaza, contra cost, operatiunea de vidanjare.

În ce situatii Compania poate lua masura sistarii prestatiilor?

Compania Apa Brasov are dreptul sa întrerupa sau sa sisteze prestarea serviciului, în conditile legii, cu notificare prealabila:

  • la utilizatorii rau-platnici;
  • la utilizatorii care nu-si respecta clauzele contractuale;
  • la utilizatorii care nu dau curs invitatiei de reînnoire a contractului, indiferent de forma de transmitere a acesteia.

Canalizare

Ce este reteaua de canalizare?

Reteaua de canalizare este parte a sistemului public de canalizare, alcatuita din canale colectoare, canale de serviciu, camine, guri de scurgere si constructii anexe care asigura preluarea, evacuarea si transportul apelor de canalizare.

Ce este un racord de canalizare?

Racordul de canalizare este partea din reteaua publica de canalizare care asigura legatura dintre instalatiile interioare de canalizare ale clientului si reteaua publica de canalizare, inclusiv caminul de racord. Racordul de la camin spre retea, inclusiv caminul de racord, apartine retelei publice de canalizare.

Care sunt instalatiile interioare de canalizare?

Instalatiile interioare de canalizare reprezinta totalitatea instalatiilor aflate in proprietatea sau in administrarea clientului, care asigura preluarea si transportul apei uzate de la instalatiile de utilizare a apei pana la caminul de racord din reteaua publica. Intretinerea instalatiei interioare de canalizare este responsabilitatea clientului.

Ce se întampla cu apa folosita?

Dupa utilizare, apa uzata este preluata în reţeaua publica de canalizare si transportata în Statia de Epurare. Apa este tratata în vederea curaţarii ei de elemente nocive si redata naturii. Compania achita si pentru aceasta o suma de bani Administratiei Raurilor.

Calitatea apei

Ce trebuie facut cand apa nu are acelasi aspect si gust pe care le are de obicei?

Daca n-ati utilizat apa o perioada mai îndelungata prima apa care va curge este cea care a stagnat pe instalatia dumneavoastra. De fiecare data când constatati o deteriorare a aspectului apei de la robinetul dumneavoastra va recomandam sa lasati apa sa curga câteva secunde, informati-va daca apa nu a fost oprita pentru interventii, verificati daca si vecinii dumneavoastra au aceeasi problema.

Ce pot sa fac daca apa are miros de clor ?

Mirosul mai pronunţat de clor apare în cazul unor temperaturi extreme, precum si în situatia în care, pentru a asigura siguranţa microbiologica a apei distribuite, este necesara o crestere a concentratiei de dezinfectant catre limita superioara a cantitatii maxim admise. Masura este luata exclusiv în scopul protejarii sanatatii dumneavoastra. Pentru atenuarea gustului apei, lasati apa într-un recipient sau vas descoperit înainte de a o bea.

De ce apa are câteodata o culoare rosiatica/ maronie?

Atunci când este presiune mare pe reţeaua de distributie a apei, se poate întâmpla sa se desprinda microparticule de fier de pe ţevi care duc la colorarea apei de la robinet.

 

Diferente

Diferenţa între consumul înregistrat pe contorul de branşament şi suma consumurilor înregistrate pe contoarele de apartament

Cauza principală pentru care există o diferenţă (uneori semnificativă) între cantitatea de apă înregistrată de contorul de branşament şi suma cantităţilor de apă înregistrate de contoarele pasante montate în apartamente o constituie clasa de precizie a acestor contoare. Cele mai multe contoare de branşament sunt de clasă C (superioară) în timp ce contoarele din apartamente sunt de clasă A sau cel mult B (clase inferioare). Clasa de precizie mai ridicată C presupune, printre altele, şi un debit de pornire mai mic decît cel al contoarelor de clasă B sau A. 

Detalii