ANUNȚ PUBLIC

Compania Apa Braşov S.A., titular al proiectului „SISTEME DE ACOPERIRE BAZINE ÎN VEDEREA REDUCERII MIROSURILOR LA STAȚIA DE EPURARE MOIECIU – CU PĂSTRAREA AVIZELOR OBȚINUTE ÎN BAZA CERTIFICATULUI DE URBANISM NR.62/18.04.2022”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare “ continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare“, pentru proiectul “PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ ÎN JUDEŢUL BRAŞOV/REGIUNEA CENTRU, ÎN PERIOADA 2014-2020”, propus a fi amplasat în judeţul Braşov, comuna Moieciu.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Braşov, str. Politehnicii nr.3, în zilele de luni-joi, între orele 800-1630 şi vineri între orele 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbv.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 de zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Brașov.