Anunț public privind obligaţia de a informa publicul asupra deciziei de încadrare

Compania Apa Braşov SA, titular al proiectului Realizarea unei centrale electrice fotovoltaice cu o putere instalată de 399,49 kWp amplasată de acoperișul clădirilor Uzinei de Apă Tărlung”, anuntă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, „continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare”, pentru proiectul Realizarea unei centrale electrice fotovoltaice cu o putere instalată de 399,49 kWp amplasată de acoperișul clădirilor Uzinei de Apă Tărlung”, propus a fi amplasat în str.Barajului nr.44, municipiul Săcele, jud.Braşov.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Braşov, str.Politehnicii nr.3, în zilele de luni-joi între orele 8.00-16.30 si vineri între orele 8-14, precum si la urmatoarea adresă de internet www.apmbv.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Braşov.